Vymáhání

Dovolujeme si Vám nabídnout služby v oblasti správy a vymáhání pohledávek.

Správa pohledávek v našem pojetí představuje komplexní péči o Vaši pohledávku. Naše péče nekončí zasláním upomínky či podáním žaloby a obstaráním exekučního titulu (platební rozkaz, rozsudek apod.). U nás se nemusíte starat o každý další krok ve vymáhání pohledávek. Od okamžiku převeztí pohledávky jsme to naopak my kdo aktivně vede vymáhání, komunikujeme  s dlužníkem i státími orgány, staráme se, aby nedocházelo k průtahům v soudním či exekučním řízení a o postupu ve věci Vás průběžně informujeme. Vy tak máte  stálý přehled o stavu vymáhání své pohledávky i jistotu, že o Vaši pohledávku je řádně postaráno, díky čemuž můžete svůj čas věnovat svému podnikání či jiným aktivitám.

Samotné vymáhání pohledávek můžete začít teď hned zde: Zadej svého dlužníka! a my se Vám po prvotním vyhodnocení bonity pohledávky (dle údajů o majetku povinného z registrů a údajích o závazcích povinného) ozveme s konkrétní nabídkou podmínek převzetí případu (vymáhané pohledávky), a doporučení ohledně dalšího postupu ve věci. Máte-li k řešení větší množství pohledávak spojte se s námi na některém z kontaktů.
Na základě zjištěné bonity dlužníka přistoupíme po dohodě s klientem (věřitelem)  buď k mimosoudnímu vymáhání pohledávky (písemné a telefonické upomínání, kontakt přímo v místě bydliště/podnikání) nebo rovnou k soudnímu a následně exekučnímu vymáhání. V rámci vymáhání zjišťujeme i další údaje o majetku dlužníka a to jak současném (pohledávky za obchodními partnery, které mohou být postihnuty v rámci exekuce), tak i již převedeném (pokud se dlužník již snaží svůj majetek převádět a rozprodávat, aby znemožnil zaplacení svých dluhů.) Zjištěné údaje jsou pak podkladem k podání příslušných žalob a případně trestních oznámení, jejichž přípravu v rámci správy pohledávek taktéž zajišťujeme. 

Celý proces správy a vymáhání pohledávek je veden vždy tou nejefektivnější (tedy nejlevnější a nejrychlejší) cestou buď k vymožení pohledávky anebo ke zjištění, že pohledávka je dlouhodobě nevymahatelná.  Neslibujeme 100% ani 99% vymahatelnost pohledávek, neboť taková vymahatelnost je většinou nereálná.  V případě objektivně zjištěné nevymahtelnosti pohledávky nejlevnějším způsobem obstaráme rozhodnutí, jenž může být podkladem pro účetní odpis pohledávek. 

Při soudním vymáhání pohledávky zajistíme služby advokáta (zejména tehdy, pokud je nutné podat další žaloby např. ohledně majetku převedeného dlužníkem na jiné osoby) i soudního exekutora. 

Správu a vymáhání pohledávek vykonáváme na základě uzavřené  mandátní smlouvy.

Výše naší odměny je stanovena dohodou a je odvozena od  výše vymáhané pohledávky a předpokládané vymahatelnosti pohledávky.  

Pohledávky jsou vymáhány včetně úroků z prodlení, poplatků z prodlení a případně smluvních pokut, jejichž evidenci taktéž zajišťujeme.